3 CÀNG LOTO MIỀN NAM

 3 CÀNG LÔ TÔ là 2 con LOTO 3 CÀNG .Với thẻ nạp 800.000 VNĐ bạn sẽ nhận được 2 cầu lô tô 3 càng  Miền Nam bạch thủ đẹp nhất và VIP nhất của ngày hôm nay mà chúng tôi đã tập trung nghiên cứu phân tích và chọn lọc kỹ cặp số đẹp nhất.Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao


Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 200k )

✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

(Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 9h00 đến 16h00 mỗi ngày)

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

 

NGÀY 3 CÀNG LOTO MIỀN NAM
KẾT QUẢ ĐÀI PHÁT
26/7/2017 871 231 871

Đồng Nai

25/7/2017 217 359 --

Bến Tre

24/7/2017 125 497 --

TP HCM

23/7/2017 181 532 --

Tiền Giang

22/7/2017 291 180 291

TP HCM

21/7/2017 395 217 217

Vĩnh Long

20/7/2017 145 290 --

Tây Ninh

19/7/2017 505 130 505

Đồng Nai

18/7/2017 324 256 --

Bến Tre

17/7/2017 704 218 --

TP HCM

16/7/2017 785 276 785

Tiền Giang

15/7/2017 981 234 981

TP HCM

14/7/2017 165 934 --

Vĩnh Long

13/7/2017 491 125 --

Tây Ninh

12/7/2017 965 017 965

Đồng Nai

11/7/2017 798 416 416

Bến Tre

10/7/2017 137 089 --

TP HCM

09/7/2017 521 239 --

Tiền Giang

08/7/2017 186 129 --

TP HCM

07/7/2017 987 138 987

Vĩnh Long

06/7/2017 215 983 215

Tây Ninh

05/7/2017 195 417 --

Đồng Nai

04/7/2017 495 326 --

Bến Tre

03/7/2017 130 985 --

TPHCM

02/7/2017 139 567 --

Tiền Giang

01/7/2017 039 160 --

TP HCM

30/6/2017 236 409 --

Vĩnh Long

29/6/2017 369 162 369 Tây Ninh
28/6/2017 145 180 -- Đồng Nai
27/6/2017 324 195 324 Bến Tre
26/6/2017 350 419 -- TP HCM
25/6/2017 159 514 -- Tiền Giang
24/6/2017 123 945 -- TP HCM
23/6/2017 945 167 167 Vĩnh Long
22/6/2017 680 102 680 Tây Ninh
21/6/2017 148 016 -- Đồng Nai
20/6/2017 230 326 -- Bến Tre
19/6/2017 194 352  --  TP HCM 
18/6/2017 370 286 370 286

Tiền Giang

17/6/2017 190 078 --

TP HCM

16/6/2017 168 045 168

Vĩnh Long

15/6/2017 507 185 507

Tây Ninh

14/6/2017 016 478 --

Đồng Nai

13/6/2017 181 890 181

Bếnn Tre

12/6/2017 389 127 --

TP HCM

11/6/2017 209 340 --

Tiền Giang

10/6/2017 061 896 896

TP HCM

09/6/2017 461 235 461

Vĩnh Long

08/6/2017 354 901 --

Tây Ninh

06/6/2017 512 440 --

Bến Tre

05/6/2017 127 756 --

TP HCM

04/6/2017 321 145 321

Tiền Giang

03/6/2017 485 196 -- TP HCM
02/6/2017 238 475 238 Vĩnh Long
01/6/2017 375 158 158 Tây Ninh
31/5/2017 248 179 -- Đồng Nai
30/5/2017 394 123 394 123 Bến Tre
29/5/2017 167 905 167 TP HCM
28/5/2017 416 201 -- Tiền Giang
27/5/2017 219 045  219  TP HCM 
26/5/2017 375 617 -- Vĩnh Long
25/5/2017 481 105 481 Tây Ninh
24/5/2017 985 123 985 Đồng Nai
23/5/2017 192 036 -- Bến Tre
22/5/2017 693 109 693 TP HCM
21/5/2017 123 986 -- Tiền Giang
20/5/2017 370 989 -- TP HCM
19/5/2017 031 240 031 Vĩnh Long
18/5/2017 182 495 -- Tây Ninh
17/5/2017 410 257 -- Đồng Nai
16/5/2017 156 475 -- Bến Tre
15/5/2017 013 356 -- TP HCM
14/5/2017 691 283 691 Tiền Giang
13/5/2017 890 762 -- TP HCM
12/5/2017 063 132 -- Vĩnh Long
11/5/2017 109 321 -- Tây Ninh
10/5/2017 037 185 -- Đồng Nai
09/5/2017 251 408 251 Bến Tre
08/7/2017 256 173 -- TP HCM
07/5/2017 136 278 -- Tiền Giang
06/5/2017 121 502 121 TP HCM
04/5/2017 675 589 675 Tây Ninh
02/5/2017 597 292 292 597 Bến Tre
01/5/2017 368 251 368 TP HCM
30/4/2017 865 214 865 Tiền Giang
29/4/2017 904 179 904 TP HCM
28/4/2017  250 156 -- Vĩnh Long
27/4/2017 418 385 -- Tây Ninh
26/4/2017 485 293 -- Đồng Nai
25/4/2017 902 364 902 Bến Tre
24/4/2017 172 384 -- TP HCM
23/4/2017 567 209 567 Tiền Giang
22/4/2017 126 983 -- TP HCM
21/4/2017 023 465 -- Vĩnh Long
20/4/2017 986 126 -- Tây Ninh
19/4/2017 384 235 -- Đồng Nai
18/4/2017 596 135 596 Bến Tre
17/4/2017 901 232 -- TP HCM
16/4/2017 789 418 789 Tiền Giang
15/4/2017 398 186 -- TP HCM
14/4/2017 192 314 -- Vĩnh Long
13/4/2017 320 138 -- Tây Ninh
12/4/2017 482 237 -- Đồng Nai
11/4/2017 305 196 305 Bến Tre
10/4/2017 132 955 -- TP HCM
08/4/2017 079 374 -- TP HCM
07/4/2017 356 265 356 Vĩnh Long
05/4/2017 292 160 292 Đồng Nai
04/4/2017 123 340 340 Bến Tre
03/3/2017 123 415 -- TP HCM
01/4/2017 312 135 -- TP HCM
31/3/2017 171 491 -- Vĩnh Long
30/3/2017 137 023 -- Tây Ninh
28/3/2017 781 461 781 Bến tre
27/3/2017 096 157 096  TP HCM
26/3/2017 283 198 -- Tiền Giang
25/3/2017 352 145 -- TP HCM
24/3/2017 103 497 -- Vĩnh Long
23/3/2017 118 942 118 Tây Ninh
22/3/2017 839 579 839 579 Đồng Nai
21/2/2017 411 276 411 Bến tre
20/3/2017 071 343 -- TP HCM
19/3/2017 107 370 107 370 Tiền Giang
18/3/2017 576 235 -- TP HCM
17/3/2017 481 271 481 Vĩnh Long
16/3/2017 300 929 -- Tây Ninh
15/3/2017 167 078 -- Đồng Nai
14/3/2017 965 108 -- Bến Tre
13/3/2017 479 108 -- TP HCM
12/3/2017 964 102 964 Tiền Giang
11/3/2017 023 956 -- TP HCM 
10/3/2017 169 281 -- Vĩnh Long
09/3/2017 357 201 -- Tây Ninh
08/3/2017 125 976 -- Đồng Nai
07/3/2017 963 132 WIN 963 Bến Tre
06/3/2017 496 012 -- TP HCM
05/3/2017 303 182 -- Tiền Giang
04/3/2017 471 185 MISS TP HCM
03/3/2017 476 201 MISS Vĩnh Long
02/3/2017 352 201 MISS Tây Ninh
01/3/2017 123 397 WIN 397 Đồng Nai
28/02/2017 162 397  WIN 162  Bến Tre 
27/02/2017 108 512 WIN 512 TP HCM
26/02/2017 097 370 MISS Tiền Giang
25/02/2017 214 130 MISS TP HCM
24/02/2017 061 130 WIN 061 Vĩnh Long
23/02/2017 162 018 MISS Tây Ninh
22/02/2017 971 265 MISS Đồng Nai
21/02/2017 510 981 MISS Bến Tre
20/02/2017 109 532 WIN109 TP HCM
19/02/2017 785 196 MISS Tiền Giang
18/02/2017 248 037 MISS TP HCM
17/02/2017 407 285 WIN 407 Vĩnh Long
16/02/2017 236 584 MISS Tây Ninh
15/02/2017 235 074 MISS Đồng Nai
14/02/2017 139 267 MISS Bến Tre
13/02/2017 064 323 MISS TP HCM
12/02/2017 096 160 MISS Tiền Giang
11/02/2017 365 098 WIN 365 TP HCM
10/02/2017 567 125 MISS Vĩnh Long
09/02/2017 156 172 MISS Tây Ninh
08/02/2017 323 989 WIN 323 Đồng Nai
07/02/2017 332 108 MISS Bến Tre
06/02/2017 785 469 MISS TP HCM
05/02/2017 891 365 WIN 365 Tiền Giang
04/02/2017 984 146 MISS TP HCM
03/02/2017 392 121 MISS Vĩnh Long
02/02/2017 125 906 MISS Tây Ninh
01/02/2017 690 365 WIN 690 Đồng Nai
31/01/2017 901 246 MISS  Bến Tre 
26/01/2017 150 801 MISS Tây Ninh
25/01/2017 383 956 WIN 383 Đồng Nai
24/01/2017 078 120 WIN 120 Bến Tre
23/01/2017 096 356 MISS TP HCM
22/01/2017 121 097 MISS Tiền Giang
21/01/2017 648 015 MISS TP HCM
20/01/2017 019 121 MISS Vĩnh Long
19/01/2017 678 032 WIN 678 Tây Ninh
18/01/2017 417 070 MISS Đồng Nai
17/01/2017 271 168 WIN 271 Bến Tre
16/01/2017 354 401 MISS TP HCM
15/01/2017 869 314 WIN 869 Tiền Giang
14/01/2017 494 856 WIN 494 TP HCM
13/01/2017 296 107 MISS Vĩnh Long
12/01/2017 246 175 MISS Tây Ninh
11/01/2017 601 027 WIN 601 Đồng Nai
10/01/2016 056 324 MISS Bến Tre
09/01/2017 327 012 WIN 012 TP HCM
08/01/2017 020 192 MISS Tiền Giang
07/01/2017 086 159 MISS TP HCM
06/01/2017 264 017 MISS VĨnh Long
05/01/2016 037 314 MISS Tây Ninh
04/01/2017 942 285 WIN 285 Đồng Nai
03/01/2017 138 074 MISS Bến Tre
02/01/2017 272 756 WIN 756 TP HCM
01/01/2017 356 365 MISS Tiền Giang

 

  Các con số của soi cau 3s  đưa ra dựa trên kết quả soi cầu và kinh nghiệm với mục đích có tỷ lệ trúng cao nhất.Việc mua vé số giúp các bạn tham khảo để có sự lựa chọn hợp lý.  trúng hay không còn tùy thuộc nhiều vào chính quyết định của bạn và vận may của bạn. chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng của các bạn

CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

CẦU ĐẸP
Cầu Lotto đẹp nhất ngày 22/09/2017
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 22/09/2017
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 22/09/2017
soicauxoso.in
THỐNG KÊ TRUY CẬP