XỈU CHỦ MIỀN NAM

 Với thẻ nạp 1.000.000 VNĐ bạn sẽ nhận kết quả soi cau mn   xỉu chủ  đẹp nhất  ngày hôm nay mà chúng tôi đã tập trung nghiên cứu phân tích và chọn lọc kỹ nhất.
Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao. 

(Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 9h00 đến 16h00 mỗi ngày)

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

 

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM
KẾT QUẢ ĐÀI PHÁT
21/9/2017 570 986 -- Tây Ninh
20/9/2017 282 461 -- Đồng Nai
19/9/2017 277 374 277 Bến Tre
18/9/2017 496 235 -- TP HCM
17/9/2017 147 237 -- Tiền Giang
16/9/2017 157 370 -- TP HCM
15/9/2017 142 523 -- Vĩnh Long
14/9/2017 523 132 -- Tây Ninh
13/9/2017 243 989 -- Bến Tre
11/9/2017 944 394 944 TP HCM
10/9/2017 374 158 -- Tiền Giang
09/9/2017 209 323 -- TP HCM
08/9/2017 417 216 -- Vĩnh Long
07/9/2017 236 778 -- Tây Ninh
06/9/2017 172 327 172 Đồng Nai
05/9/2017 080 410 -- Bến Tre
04/9/2017 945 354 -- TP HCM
03/9/2017 029 592 -- Tiền Giang
02/9/2017 354 248 -- TP HCM
01/9/2017 139 892 -- Vĩnh Long
31/8/2017 945 156 -- Tây Ninh
30/8/2017 230 103 -- Đồng Nai
29/8/2017 965 156 965 Bến Tre
28/8/2017 042 246 -- TP HCM
27/8/2017 460 945 -- Tiền Giang
26/8/2017 999 324 -- TP HCM
25/8/2017 125 329 -- Vĩnh Long
24/8/2017 136 189 -- Tây Ninh
23/8/2017 468 510 -- Đồng Nai
22/8/2017 213 139 -- Bến Tre
20/8/2017 256 165 -- Tiền Giang
19/8/2017 157 247 -- TP HCM
18/8/2017 354 478 -- Vĩnh Long
17/8/2017 471 191 -- Tây Ninh
16/8/2017 191 231 -- Đồng Nai
15/8/2017 231 496 -- Bến Tre
14/8/2017 340 125 -- TP HCM
13/8/2017 107 370 -- Tiền Giang
12/8/2017 212 469 -- TP HCM
11/8/2017 254 169 -- Vĩnh Long
  Bảo trì    
08/8/2017 109 238 -- Bến Tre
07/8/2017 210 980 -- TP HCM
06/8/2017 207 519 -- Tiền Giang
05/8/2017 239 189 -- TP HCM
04/8/2017 234 352 -- Vĩnh Long
03/8/2017 239 165 -- Tây Ninh
02/8/2017 256 193 -- Đồng Nai
31/7/2017 375 281 281 TP HCM
30/7/2017 213 156 -- Tiền Giang
29/7/2017 125 321 -- TP HCM
28/7/2017 289 198 -- Vĩnh Long
26/7/2017 124 264 -- Đồng Nai
25/7/2017 123 126 -- Bến Tre
24/7/2017 127 072 -- TP HCM
23/7/2017 320 131 -- Tiền Giang
22/7/2017 009 900 -- TP HCM
21/7/2017 1229 370 -- Vĩnh Long
20/7/2017 290 147 -- Tây Ninh
19/7/2017 230 998 -- Đồng Nai
18/7/2017 091 137 -- Bến Tre
17/7/2017 129 487 -- TP HCM
16/7/2017 909 135 -- Tiền Giang
15/7/2017 127 373 -- TP HCM
14/7/2017 235 986 -- Vĩnh Long
13/7/2017 137 479 -- Tây Ninh
12/7/2017 170 356 -- Đồng Nai
11/7/2017 974 168 974 Bến Tre
10/7/2017 097 132 -- TP HCM
09/7/2017 129 267 -- Tiền Giang
08/7/2017 286 130 -- TP HCM
07/7/2017 037 129 -- Vĩnh Long
06/7/2017 027 271 027 Tây Ninh
05/7/2017 412 268 -- Đồng Nai
04/7/2017 380 197 -- Bến Tre
03/7/2017 107 370 -- TP HCM
02/7/2017 165 256 -- Tiền Giang
01/7/2017 147 237 -- TP HCM
30/6/2017 130 980 -- Vĩnh Long
29/6/2017 512 236 -- Tây Ninh
28/6/2017 416 271 -- Đồng Nai
27/6/2017 205 161 -- Bến Tre
26/6/2017 140 239 -- TP HCM
25/6/2017 360 179 -- Tiền Giang
24/6/2017 290 189 290 TP HCM
23/6/2017 137 945 -- VĨnh Long
21/6/2017 307 416 -- Đồng Nai
20/6/2017 508 130 -- Bến Tre
19/6/2017 924 087  --  TP HCM 
18/6/2017 127 092 -- Tiền Giang
17/6/2017 042 169 -- TP HCM
16/6/2017 248 195 -- Vĩnh Long
15/6/2017 128 398 -- Tây Ninh
14/6/2017 069 156 069 Đồng Nai
13/6/2017 109 230 -- Bến Tre
12/6/2017 225 137 -- TP HCM
11/6/2017 192 802 -- Tiền Giang
10/6/2017 461 079 -- TP HCM
09/6/2017 461 239 -- Vĩnh Long
08/6/2017 162 631 -- Tây Ninh
07/6/2017 756 461 -- Đồng Nai
06/6/2017 002 156 -- Bến Tre
05/6/2017 880 260 -- TP HCM
04/6/2017 368 974 -- Tiền Giang
03/6/2017 485 132 -- TP HCM
02/6/2017 057 416 057 Vĩnh Long
01/6/2017 218 398 -- Tây Ninh
31/5/2017 234 756 -- Đồng Nai
30/5/2017 994 134 -- Bến Tre
29/5/2017 234 654 -- TP HCM
28/5/2017 136 457 -- Tiền Giang
27/5/2017 490 245  490  TP HCM 
26/5/2017 321 417 -- Vĩnh Long
25/5/2017 960 238 -- Tây Ninh
24/5/2017 729 031 729 Đồng Nai
23/5/2017 755 238 -- Bến Tre
22/5/2017 147 239 -- TP HCM
21/5/2017 389 236 -- Tiền Giang
20/5/2017 365 127 -- TP HCM
19/5/2017 192 342 342 Vĩnh Long
18/5/2017 124 364 -- Tây Ninh
17/5/2017 410 985 -- Đồng Nai
16/5/2017 012 279 -- Bến Tre
15/5/2017 202 659 -- TP HCM
14/5/2017 457 231 -- Tiền Giang
12/5/2017 201 129 -- Vĩnh Long
11/5/2017 160 235 -- Tây Ninh
10/5/2017 505 239 -- Đồng Nai
09/5/2017 106 356 -- Bến Tre
08/7/2017 235 756 -- TP HCM
07/5/2017 936 257 -- Tiền Giang
04/5/2017 001 012 001 Tây Ninh
03/5/2017 179 256 -- Đồng Nai
02/5/2017 292 197 292 Bến Tre
01/5/2017 123 365 -- TP HCM
30/4/2017 865 232 -- Tiền Giang
29/4/2017 017 061 -- TP HCM
28/4/2017 217 456 -- Vĩnh Long
27/4/2017 374 984 -- Tây Ninh
26/4/2017 321 985 -- Đồng Nai
25/4/2017 903 130 903 Bến Tre
24/4/2017 627 981 -- TP HCM
23/4/2017 134 567 -- Tiền Giang
22/4/2017 456 798 -- TP HCM
21/4/2017 465 239 -- Vĩnh Long
20/4/2017 245 934 -- Tây Ninh
19/4/2017 354 468 -- Đồng Nai
18/4/2017 292 232 -- Bến Tre
17/4/2017 256 273 -- TP HCM
16/4/2017 030 129 030 Tiền Giang
15/4/2017 861 127 -- TP HCM
14/4/2017 123 356 -- Vĩnh Long
13/4/2017 156 417 -- Tây Ninh
12/4/2017 354 192 -- Đồng Nai
11/4/2017 305 218 -- Bến Tre
10/4/2017 245 292 -- TP HCM
09/4/2017 032 471 -- Tiền Giang
08/4/2017 120 274 -- TP HCM
07/4/2017 256 020 -- Vĩnh Long
06/4/2017 644 469 644 Tây Ninh
05/4/2017 106 608 -- Đồng Nai
04/4/2017 369 143 -- Bến tre
03/3/2017 129 318 -- TP HCM
01/4/2017 120 362 -- TP HCM
31/3/2017 412 236 -- Vĩnh Long
30/3/2017 168 130 -- Tây Ninh
29/3/2017 893 389 893 Đồng Nai
28/3/2017 985 181 -- Bến tre
27/3/2017 383 591 -- TP HCM
26/3/2017 283 292 -- Tiền Giang
25/3/2017 123 986 -- TP HCM
24/3/2017 201 497 -- Vĩnh Long
23/3/2017 180 912 180 Tây Ninh
22/3/2017 682 286 682 Đồng Nai
21/2/2017 235 156 -- Bến Tre
20/3/2017 321 123 -- TP HCM
19/3/2017 107 911 -- Tiền Giang
18/3/2017 727 973 727 TP HCM
17/3/2017 971 316 -- Vĩnh Long
16/3/2017 023 238 -- Tây Ninh
15/3/2017 020 313 -- Đồng Nai
14/3/2017 008 965 -- Bến Tre
13/3/2017 354 195 -- TP HCM
12/3/2017 259 358 -- Tiền Giang
11/3/2017 365 256 -- TP HCM
10/3/2017 232 987 -- Vĩnh Long
09/3/2017 235 469 -- Tây Ninh
08/3/2017 122 417 -- Đồng Nai
07/3/2017 365 498 -- Bến Tre
06/3/2017 226 562 -- TP HCM
05/3/2017 239 675 -- Tiền Giang
04/3/2017 354 216 WIN 216 TP HCM
03/3/2017 478 982 MISS Vĩnh Long
02/3/2017 209 435 MISS Tây Ninh
01/3/2017 397 498 WIN 397 Đồng Nai
28/02/2017 397 235  MISS  Bến Tre 
27/02/2017 107 512 MISS TP HCM
26/02/2017 147 218 MISS Tiền Giang
25/02/2017 210 581 MISS TP HCM
24/02/2017 191 277 MISS Vĩnh Long
23/02/2017 557 562 WIN 557 Tây Ninh
22/02/2017 252 147 MISS Đồng Nai
21/02/2017 417 348 MISS Bến Tre
20/02/2017 394 071 MISS TP HCM
19/02/2017 396 451 MISS Tiền Giang
18/02/2017 202 352 MISS TP HCM
17/02/2017 431 094 MISS Vĩnh Long
16/02/2017 354 321 MISS Tây Ninh
15/02/2017 135 073 MISS Đồng Nai
14/02/2017 234 324 MISS Bến Tre
13/02/2017 147 212 MISS TP HCM
12/02/2017 802 183 MISS Tiền Giang
11/02/2017 365 467 MISS TP HCM
10/02/2017 359 819 MISS Vĩnh Long
09/02/2017 156 740 MISS Tây Ninh
08/02/2017 323 104 WIN 323 Đồng Nai
07/02/2017 332 568 MISS Bến Tre
06/02/2017 869 351 MISS TP HCM
05/02/2017 996 560 MISS Tiền Giang
04/02/2017 984 816 MISS TP HCM
03/02/2017 121 147 MISS Vĩnh Long
02/02/2017 866 912 MISS Tây Ninh
01/02/2017 690 119 MISS Đồng Nai
31/01/2017 645 125 MISS  Bến Tre 
26/01/2017 976 590 MISS Tây Ninh
25/01/2017 383 231 MISS Đồng Nai
24/01/2017 352 986 MISS Bến Tre
23/01/2017 152 456 MISS TP HCM
22/01/2017 121 108 MISS Tiền Giang
21/01/2017 648 MISS TP HCM
20/01/2017 019 264 MISS Vĩnh Long
19/01/2017 678 132 MISS Tây Ninh
18/01/2017 070 700 MISS Đồng Nai
17/01/2017 104 MISS Bến Tre
16/01/2017 354 MISS TP HCM
15/01/2017 869 MISS Tiền Giang
14/01/2017 494 WIN 494 TP HCM
13/01/2017 107 MISS Vĩnh Long
12/01/2017 275 MISS Tây Ninh
11/01/2017 601 MISS Đồng Nai
10/01/2016 443 WIN 443 Bến Tre
09/01/2017 012 MISS TP HCM
08/01/2017 020 MISS Tiền Giang
07/01/2017 086 MISS TP HCM
06/01/2017 020 MISS Vĩnh Long
05/01/2016 169 MISS Tây Ninh
04/01/2017 942 MISS Đồng Nai
03/01/2017 138 MISS Bến Tre
02/01/2017 272 MISS TP HCM
01/01/2017 356 MISS Tiền Giang

 

  Các con sô của soicau3s  đưa ra dựa trên kết quả soi cầu và kinh nghiệm với mục đích có tỷ lệ trúng cao nhất.Việc mua vé số giúp các bạn tham khảo để có sự lựa chọn hợp lý.  trúng hay không còn tùy thuộc nhiều vào chính quyết định của bạn và vận may của bạn. chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng của các bạn

CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU HÀNG NGÀY

CẦU ĐẸP
Cầu Lotto đẹp nhất ngày 22/09/2017
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 22/09/2017
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 22/09/2017
soicauxoso.in
THỐNG KÊ TRUY CẬP