THỐNG KÊ CHẠM ĐẦU DUÔI

Kết quả thống kê Đầu của giải Đặc biệt trong 10 tuần:
Đầu Ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về
gần nhất
5 34 5 13/08/2017
7 21 7 11/08/2017
4 21 8 14/08/2017
3 33 10 15/08/2017
18 20 5 31/07/2017
8 58 2 10/08/2017
6 19 11 12/08/2017
0 37 7 18/08/2017
2 16 10 16/08/2017
40 40 5 09/07/2017

CẦU ĐẸP
Cầu Lotto đẹp nhất ngày 20/08/2017
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 20/08/2017
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 20/08/2017
soicauxoso.in
THỐNG KÊ TRUY CẬP