THỐNG KÊ CHẠM ĐẦU DUÔI

Kết quả thống kê Đầu của giải Đặc biệt trong 10 tuần:
Đầu Ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về
gần nhất
3 21 6 18/09/2017
4 28 6 17/09/2017
38 38 3 14/08/2017
13 17 11 08/09/2017
2 20 6 19/09/2017
6 27 6 15/09/2017
8 13 12 13/09/2017
0 17 6 21/09/2017
5 14 10 16/09/2017
9 42 4 12/09/2017

CẦU ĐẸP
Cầu Lotto đẹp nhất ngày 22/09/2017
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 22/09/2017
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 22/09/2017
soicauxoso.in
THỐNG KÊ TRUY CẬP